Hình ảnh

33 albums với hơn 6960 hình ảnh các lễ hội của Chùa Giác Sơn từ năm 2014 – 2023
Quý vị click vào mỗi album để xem những tấm hình trong album đó
và có thể download các hình ảnh mà quý vi thích

2014

Sửa Chùa_11_05

Sửa Chùa 11_05_2014

Lễ Nhập Tự_11_19

Lễ Nhập Tự 11_19_2014

Chư Tôn Đức Đến Thăm Chùa

Chư Tôn Đức Đến Thăm Chùa

2015

Lễ Phật Đản

 Lễ Phật Đản 2015

Thầy Tây Tạng Thăm Chùa_11_01

Thầy Tây Tạng Thăm Chùa 11_01_2015

Lễ Vu Lan_08_16

Lễ Vu Lan 2015

Lễ An Vị Phật_09_26

Lễ An Vị Phật - Bạt Độ Cầu Siêu - Chẩn Tế Cô Hồn_09_26_2015

2016

Tết Bính Thân

 Tết Bính Thân 2016

Tiệc Chay Gây Quỹ_12_11

 Tiệc Chay Gây Quỹ 2016

Lể Phật Đản_05_08

Lễ Phật Đản 05_08_2016

Lễ Vu Lan & Trai Đàn Bạt Độ_08

Video: Lễ Vu Lan & Trai Đàn Bạt Độ 2016

2017

Lễ Phật Đản_05_21

Lễ Phật Đản 05_21_2017

Lễ Vu Lan & Trai Đàn Bạt Độ_08

Lễ Vu Lan & Trai Đàn Bạt Độ 2017

Tiệc Chay Gây Quỹ_12_03

Tiệc Chay Gây Quỹ 12_03_2017

2018

Hình Ảnh Tết Mậu Tuất_02

Hình Ảnh Tết Mậu Tuất_02_2018

Lễ Phật Đản_05_19

 Lễ Phật Đản_05_19_2018

Hành Hương Mậu Tuất_02_26

Hành Hương Mậu Tuất_02_26_2018

Khóa Tu Lương Hoàng Sám & Lễ Vu Lan_08_09

Khóa Tu Lương Hoàng Sám & Lễ Vu Lan 08-09-2018

Lễ Hội Quan Âm_04_08

Lễ Hội Quan Âm_04_08_2018

Tết Trung Thu_09

Tết Trung Thu 09_2018

Gây Quỹ Cộng Đồng Cho Đại Hội Phật Đản Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ_08_12

Gây Quỹ Cộng Đồng Cho Đại Hội Phật Đản Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 08-12-2018

Khóa Tu Từ Bi Thủy Sám & Lễ Xuống Tóc Của Cô Tĩnh Như_11_25

Khóa Tu Từ Bi Thủy Sám & Lễ Xuống Tóc của Cô Tĩnh Như 11-25-2018

Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Khu Vườn Tâm Linh Quan Thế Âm Bồ Tát_12_9_2018

Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Khu Vườn Tâm Linh Quan Thế Âm Bồ Tát 12-9-2018

2019

Hội Chợ Xuân Quê Hương_02_10

Hội Chợ Xuân Quê Hương 02-10-2019

Tết Kỷ Hợi_02

Tết Kỷ Hợi 02-2019

Hành Hương Kỷ Hợi_02_17

 Hành Hương Kỷ Hợi 02-17-2019

Chùa Kim Sơn & Chua Linh Quang Thăm Chùa_02_23

Chùa Kim Sơn & Chùa Linh Quang Thăm Chùa 02-23-2019

Lễ Hội Quan Âm_04

 Lễ Hội Quan Âm 04-2019

Đại Lễ Phật Đản Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ_05_05

Đại Lễ Phật Đản Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 05-05-2019

Lễ Phật Đản_05

Lễ Phật Đản 05-2019

Xuất Gia Gieo Duyên – Pháp Hội Lương Hoàng Sám & Lễ Hội Vu Lan_08

Xuất Gia Gieo Duyên Pháp Hội Lương Hoàng Sám- Lễ Vu Lan- 08-2019ơng Hoàng Sám Lễ Vu Lan 08-2019

Tết Trung Thu_09_07

 Tết Trung Thu_09-07-2019

2021

Xuất Gia Gieo Duyên_08

Xuất Gia Gieo Duyên_08_2021

2022

Xuất Gia Gieo Duyên_08

Xuất Gia Gieo Duyên_08_2022

2023

Theo Dấu Chân Phật Lễ Hội Quan Âm_04_02

Theo Dấu Chân Phật _ 01/28 - 02/11, 2023
Lễ Hội Quan Âm_04_02_2023