Khóa Tu Tuổi Trẻ & Đạo Đức Lần 1 – Retreat “Youth and Moral Principles” I

Your email

Đơn Khước Từ Pháp Lý | Liability Waiver Form

Trong quá trình sinh hoạt tại khuôn viên Chùa Giác Sơn- một tổ chức luôn hướng thiện và bất vụ lợi, tôi không thể cùng con em đến nơi sinh hoạt tại chùa hay những nơi công cộng, nên nhờ phương tiện của các Cô Giáo, hoặc thiện nguyện của chùa đưa, đón.

Tôi hiểu rằng việc an toàn luôn đứng đầu trong các tổ chức. Qua quá trình sinh hoạt và đưa đón, bất cứ điều không như ý liên quan tới mọi mặt đều có thể xảy ra. Nếu có chuyện gì không may, tôi hiểu rằng từng cá nhân trong tổ chức hoặc của Chùa đã tận lòng, tận sức phòng ngừa. Tôi chấp nhận khước từ tất cả pháp lý liên quan đến Chùa hay cá nhân các Thầy Cô Giáo.

Trong trường hợp có bất kỳ bệnh tật hoặc thương tích nào, tôi đồng ý với bất kỳ chẩn đoán hoặc điều trị bằng X-quang, khám, gây mê, y tế, nha khoa, hoặc phẫu thuật và chăm sóc tại bệnh viện từ một bác sĩ được cấp phép và/hoặc bác sĩ phẫu thuật được cho là cần thiết cho sự an toàn và phúc lợi của con tôi. Điều này được hiểu rằng các chi phí dẫn đến sẽ là trách nhiệm hoặc(các) phụ huynh hoặc(các) người giám hộ hoặc người tham gia.

Tôi đồng ý cho phép con tôi tham gia vào bất kỳ loại ảnh hoặc video nào trên các trang web hoặc câu chuyện tin tức của Chùa. Tôi đã đọc mẫu đơn xin phép này và hiểu tất cả các điều khoản của nó. Tôi thực hiện nó một cách tự nguyện và với đầy đủ kiến thức về ý nghĩa của nó.

English:

During my child(ren)'s participation with Giac Son Temple - a charity and non-profit organization - sometimes I cannot attend the activities with my child(ren), either at the Temple or on excursions. I hereby grant the Teacher or Volunteer Staffs permission to transport my child(ren) to and from the excursions' location.

I understand that safety is the Temple 's top priority and any misfortune resulted is unintended. I hereby release and discharge Giac Son Temple, and Giac Son Academy, its teachers, and volunteer staffs from all liability arising out of or in connection with the Temple. For the pursoses of this agreement, liability means all claims, demands, losses, causes of actions, suits, or judgments or any and every kind that, I, my heirs, executors or assignees may have against the mentioned because of any death, personal injury or illness, or because of any loss or damage to property that occurs.

In the event of any illness or injury, I hereby consent to whatever X-ray, examination, anesthetic, medical, dental, or surgical diagnosis or treatment and hospital care from a licensed physician and/or surgeon as deemed necessary for the safety and welfare of my child(ren). It is understood that the resulting exprenses will be the responsibility of the parent(s) or guardian(s) or participant.

I hereby consent to my child(ren)'s participation in any photos or videos for the Temple's website or news stories. I have read this permission form and understand all its terms. I execute it voluntarily and with full knowledge of its significance.