Videos

2015

Lễ An Vị Phât, 09-2015, Video 1

Lễ An Vị Phât, 09-2015, Video 2

2016

Đại Lễ Phật Đản, Tháng 05

Lễ Vu Lan & Trai Đàn Bạt Độ_08: click to the album & see 7 videos

Video: Lễ Vu Lan  & Trai Đàn Bạt Độ 2016

Tiệc Chay Gây Quỹ, Video 2

Đại Lễ Vu Lan- Cầu Siêu Bạt Độ – Video 1

Tết Trung Thu

Đại Lễ Vu Lan- Cầu Siêu Bạt Độ – Video 2

Tiệc Chay Gây Quỹ, Video 1

2017

Tết Đinh Dậu

Đại Lễ Phật Đản Chung – Philadelphia

Đại Lễ Vu Lan & Lễ Hội Lương Hoàng Sám

Tiệc Chay Gây Quỹ, Video 1

Hành Hương Philadelphia

Đại Lễ Phật Đản

Lễ Vu Lan & Trai Đàn Bạt Độ

click to album and see 10 videos

Video: Lễ Vu Lan  & Trai Đàn Bạt Độ 2017

Tiệc Chay Gây Quỹ, Video 2

2018

Mừng Xuân Mậu Tuất

Lễ Hội Quan Âm – Lễ Tụng Bồ Tát Giới

Đại Lễ Phật Đản, Tháng 05 – Video 1

Kỷ Niệm 4 Năm Thành Lập Chùa

Hành Hương Đầu Năm, New York

Lễ Hội Quan Âm – Lễ Hội Ẩm Thực Chay

Đại Lễ Phật Đản, Tháng 05 – Video 2

Tiệc Chay Gây Quỹ

Lễ Hội Quan Âm,

Lễ Hội Quan Âm – Thắp Nến Cầu Nguyện

Lễ Hội Lương Hoàng Sám & Lễ Vu Lan, Tháng 08

2019

Hành Hương Đầu Năm

Lễ Hội Quan Âm, 03-31 – Video 1

Lễ Hội Quan Âm – From SBTN

Lễ Hội Quan Âm, 03-31 – Video 2

Lễ Hội Quan Âm – From Viet TV

Đại Lễ Phật Đản Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ_05_05

Click to album and see 19 Videos

Videos: Đại Lễ Phật Đản  Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 05-05-2019

Khóa Tu Thiền “Trời Phương Ngoại”

Thầy Thích Tâm Đạo, TX,

Lễ Hội Lương Hoàng Sám – Xuất Gia Gieo Duyên,

Cảm Nhận của Sư Cô Minh Thảo

Ý Nghĩa Của Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên

Tâm Tình của Sư Cô Phước Ngọc

2020

Đón Giao Thừa Xuân Canh Tý

Thắp Nến Cầu Nguyện Đầu Xuân