Đại Lễ Phât Đản Chung Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, Chào Cờ Khai Mạc